Diamond RP | FiveM Server

برترین سرور رول پلی ایران با بهترین آپدیت ها و ایونت های روزانه در شهر

Diamond RP | FiveM Server

Created: April 22, 2021

Members: 10393

Join Discord Server

سرور رول پلی دایمند با رعایت و تصویب قوانینی سالم و درست برای شهر توانسته است تا نظمی را بر تمام سرور حفظ کند ، تا بازیکنان این سرور به بهترین شکل بتوانند تمام ساعات روز را مشغول به بازی کردن باشند
===============
سرور دایمند رول پلی با فعالیت روز افزون در عرصه تولید و توسعه بازی فایوام رول پلی (( جی تی ای )) تمام تلاش خود را به کار میبرد تا تمامی کاربران و بازیکنان ایرانی بتوانند به بهترین شکل از این بازی لذت ببرند

سرور دایمند رول پلی با بیش از 3 سال سابقه در این عرصه توانسته است خود را بهترین سرور فایوام در ایران معرفی کند

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *