Discord Web

Disсord Web là phiên bản trực tuyến của ứng dụng mà không cần tải xuống. Bạn có thể đăng nhập vào dịch vụ thông qua bất kỳ trình duyệt nào trên máy tính hoặc điện thoại thông minh của bạn. Tất cả bạn phải làm là theo liên kết và nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Mở Discord Web trực tiếp trong trình duyệt của bạn:

Disсord Web


5/5 - (45 bình chọn)